Aankoop en aanhuur
Het kopen of huren van uw nieuwe bedrijfs-, kantoorruimte of winkel is een belangrijke beslissing. Daarom is het prettig dat u kunt vertrouwen op een deskundige bedrijfsmakelaar. Magneet Makelaars adviseert bedrijven en instellingen bij de huur, koop en realisering van bedrijfsmatig vastgoed. Met alle facetten op bouwtechnisch, juridisch, economisch en natuurlijk ook het commercieel gebied zijn de meeste huisvestingsvraagstukken complex en vragen om een deskundige advisering. 

Analyse van eisen en wensen
Een opdracht start dan ook met een zorgvuldige analyse van de eisen en wensen van de client, door ons te vertalen in een strategisch, ruimtelijk en bouwtechnisch Programma van Eisen (PvE). Op basis van dit PvE worden de mogelijkheden in kaart gebracht waarbij een gedegen onderbouwing de opdrachtgever in staat stelt een beslissing te nemen over haar huisvesting. Wil de opdrachtgever ruimte huren of kopen in de bestaande markt dan worden alle projecten die in aanmerking kunnen komen in kaart gebracht en op de relevante kenmerken beoordeeld. Zo worden indelingsmogelijkheden onderzocht opdat vastgesteld kan worden in welke mate de betreffende ruimte aansluit op de ruimtebehoefte van de opdrachtgever. Is uiteindelijk na een zorgvuldige voorbereiding een keuze gemaakt dan zijn het niet alleen de prijsonderhandelingen die onze aandacht hebben, maar zal evenveel aandacht worden besteed aan de structurering en het contracteren van de transactie met al haar economische en juridische complicaties. 

Mogelijkheden op het gebied van nieuwbouw
Indien de tijdsplanning van de opdrachtgever het toelaat kunnen ook nieuwbouwmogelijkheden geanalyseerd worden. Naast de reeds door marktpartijen aangeboden projecten is het mogelijk dat een 'tailor-made' gebouw, specifiek voor de opdrachtgever, wordt ontwikkeld. Ook bij een dergelijk proces staat het PvE centraal. Al deze opdrachten worden in Noord-Holland uitgevoerd, met een duidelijk accent op de regio Groot Alkmaar.