Taxaties
De taxatieopdrachten worden uitgevoerd door de makelaars/taxateurs die dagelijks actief zijn bij de commerciële transacties. Immers diegenen die van dag tot dag zelf betrokken zijn bij de transacties weten een meest zorgvuldige waardering te maken van het te taxeren object. 

Doel van de taxatie
De taxatieopdrachten staan in het algemeen in verband met een (voorgenomen) aan- of verkoop, de financiering of boekhoudkundige waardering van individuele objecten tot complete vastgoedportefeuilles. Magneet Makelaars is in te schakelen voor een uitgebreide taxatierapportage ten behoeve van onder meer: 

•     aan- en verkoopbeslissingen
•     aan- en verhuurbeslissingen
•     fusiebesprekingen/bedrijfsovernames
•     financiering onder hypothecair verband
•     projectontwikkeling
•     ROZ/IPD vastgoedindex
•     Jaarrekening
•     vaststellingsovereenkomsten met de Belastingdienst (voorheen minnelijke waardering)
•     arbitrage zoals huurgeschillen
•     grondwaardebepaling bijvoorbeeld ten behoeve van uitgifte in erfpacht
•     contra-expertise
•     WOZ-geschillen 
•     onteigeningszaken. 


Kwalitatief en hoogwaardig
Meer dan ooit is sprake van een toenemende behoefte aan kwalitatief hoogwaardige taxaties. Als eigenaar of financier houdt u zich, middels frequente en gedegen waardebepaling, steeds meer bezig met risicobeheersing van uw vastgoed. Tegelijkertijd zijn er als gevolg van het dalende aantal transacties minder referentiedata beschikbaar. Het gevolg is een groeiende vraag naar taxaties, in combinatie met een toenemende complexiteit van de waardebepaling.

Afhankelijk van de opdracht en de opdrachtgever worden taxatierichtlijnen in aanmerking genomen zoals:
  • ROZ-IPD Vastgoedindexrichtlijnen
  • International Financial Report Standards (voorheen IAS)
  • Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ)
  • International Valuation Standards (IVS)

Gesprekspartner
Magneet Makelaars is tevens gesprekspartner voor eventuele andere adviseurs van onze opdrachtgevers zoals accountants, advocaten, notarissen en andere belanghebbenden zoals belastinginspecteurs en banken.