Energielabelvooruwbedrijf.nl

Voor het eenvoudig en snel aanvragen van een energielabel voor uw bedrijfspand kunt u terecht bij Energielabelvooruwbedrijf.nl

Voor meer info: klik hier

Energielabel utiliteitsbouw

Vanaf 1 januari 2015 is het wettelijk verplicht om een energielabel te overhandigen bij de verkoop, verhuur of oplevering van een woning of utiliteitsgebouw. Dit wordt gecontroleerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport. In de wet is alleen een maximale hoogte voor een bestuurlijke boete opgenomen, deze bedraagt voor rechtspersonen € 20.250 en voor natuurlijke personen € 405.

Voor meer info: klik hier


Bedrijfsruimte markt regio's 2015

Het marktsentiment op de Nederlandse bedrijfsruimtemarkt kan halverwege 2015 worden bestempeld als voorzichtig positief. Hoewel het aanbod van bedrijfsruimte in de meeste grote gemeenten nog toeneemt, laat de opname van bedrijfsruimte vaak een stijgende lijn of stabilisering zien.

Voor meer info: klik hier


Bedrijfsruimtemarkt 2015

De Nederlandse economie is vorig jaar met 2% gegroeid. In tegenstelling tot in 2014 waren in 2015 naast de aantrekkende wereld- en Europese economie ook de gestegen binnenlandse bestedingen van belang bij de groei van de economie.

Voor meer info: klik hier


Stand van zaken Nederlandse Kantorenmarkt, maart 2016

De Nederlandse kantorenmarkt heeft in 2015 zichtbare tekenen van herstel te zien gegeven. Volgens cijfers van NVM Business steeg de verhuur en verkoop van kantoorruimte met 5% tot circa 880.000 m². Bovendien ging ook voor het eerst in jaren het aanbod van leegstaande en nog te verhuren kantoren omlaag, en wel met 1,5% tot ongeveer 8,5 miljoen m².

Voor meer info: klik hier


Kantorenmarkt Randstad 2015

Een overzicht van ontwikkelingen in de opname en het aanbod van kantoorruimte naar deelgebied.

Voor meer info: klik hier


Stand van zaken Nederlandse Winkelmarkt, maart 2016

Ondanks het faillissement van verschillende landelijke detailhandelketens is het de Nederlandse winkelmarkt in 2015 duidelijk beter vergaan dan in voorgaande jaren. In totaal werd er in 2015 ruim 1 miljoen vierkante meter winkelruimte opgenomen.

Voor meer info: klik hier


Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers

De algemene voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers zijn vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM. De voorwaarden zijn in werking getreden met ingang van 1 februari 2011. 

Voor meer info: klik hier

 

Bedrijfsruimtemarkt regio's 2013

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt ondervindt nog steeds hinder van de economische recessie. Hoewel er tekenen van herstel zijn, vertalen deze zich slechts in beperkte mate in de vastgoedcijfers van de belangrijkste bedrijfsruimtemarkten van Nederland.

Voor meer info: klik hier


Kantorenmarkt Randstad 2013

De agglomeratie Amsterdam weet zich aardig te distantiëren van het negatieve sentiment op de kantorenmarkt. Gemeten naar het aantal transacties en de daarbij behorende opnamevolumes beweegt de vraag naar kantoorruimte zich al enkele jaren op een relatief hoog niveau. 

Voor meer info: klik hier


Stand van Zaken Nederlandse winkelmarkt, april 2013

Het jaar 2012 is voor de winkelmarkt in Nederland niet onbevredigend verlopen. Weliswaar gaf het aanbod van leegstaande winkelpanden een belangrijke stijging te zien, maar daartegenover stond een sterke toename van het transactievolume. Er werd het afgelopen jaar circa 550.000 m2 winkelruimte verhuurd en verkocht, 10% meer dan in 2011.

Voor meer info: klik hier


Stand van Zaken Nederlandse markt voor bedrijfsruimte, maart 2013

Het aanbod van bedrijfsruimte in Nederland is vorig jaar verder toegenomen. Dit blijkt uit analyse van NVM Business op basis van door haar geregistreerde cijfers. Eind 2012 stond circa 12,1 miljoen m2 bedrijfsruimte te huur of te koop, 4% meer dan een jaar eerder.

Voor meer info: klik hier


Stand van Zaken Nederlandse markt voor kantoorruimte, maart 2013

De Nederlandse kantorenmarkt werd in 2012 opnieuw geconfronteerd met een sterk afnemende vraag naar en een flink oplopend aanbod van leegstaande en nog te verhuren kantoren. Terwijl op de zogenoemde vrije markt het afgelopen jaar ruim 15% minder kantoorruimte werd verhuurd en verkocht dan in 2011, steeg in dezelfde periode het direct beschikbare aanbod met 9% tot circa 7,8 miljoen m2. Volgens NVM Business is een dergelijk groot aanbod nog nooit eerder in Nederland voorgekomen.

Voor meer info: klik hier


Stand van Zaken Nederlandse markt voor bedrijfsruimte, september 2012

De bedrijfsruimte heeft zich in de eerste helft van 2012 gunstig ontwikkeld, zowel aan de vraagzijde als aan de aanbodkant. Het direct beschikbare aanbod van te verhuren en te verkopen productie- en opslagruimten bleef de eerste helft van 2012 onveranderd, terwijl de vraag naar bedrijfsruimte verder toenam. Dit blijkt uit cijfers van NVM Business op basis van de door haar geregistreerde gegevens over de Nederlandse bedrijfsruimtemarkt. 

Voor meer info: klik hier


Herstructurering bedrijventerreinen, maart 2012

De veroudering van bedrijventerreinen staat al geruime tijd op de politieke agenda. Begin 2011 was van het uitgegeven areaal bedrijventerreinen (53.000 hectare) ruim 14.000 hectare verouderd. Het aanbod van bedrijfsruimte bedroeg volgens gegevens van de NVM medio 2011 ruim 10 miljoen vierkante meter. Als gevolg van de relatief korte economische levensduur van bedrijfsmatig vastgoed zal dit verouderde areaal in de komende periode snel toenemen. 

Voor meer info: klik hier


Retail Facts 2012

In de Locatus Facts 2012 zijn de belangrijkste "facts & figures" op het gebied van detailhandel opgenomen. Met deze Retail Facts willen we graag een bijdrage leveren aan de kennis over winkels en winkelgebieden in Nederland. Gezien de grote belangstelling stellen we deze PDF-publicatie nu al weer voor het vijfde jaar gratis ter beschikking.

Voor meer info: klik hier


Visie aanloopstraten, september 2012

Aanloopstraten vervullen een belangrijke functie voor centrale winkelgebieden. Juist door de aanwezigheid van speciaalzaken en horecabedrijven geven zijn een bijzondere kleur aan het karakter van een stad. Door de lagere huurprijzen zijn aanloopstraten ook een broedplaats voor startende ondernemers en nieuwe winkelformules. Daarnaast vormen aanloopstraten de "toegangspoorten" tot de binnenstad.

Voor meer info: klik hier


Stand van Zaken Nederlandse markt voor winkelmarkt, september 2012

Het direct beschikbare aanbod van te verhuren en te verkopen winkelruimte is de eerste zes maanden van 2012 verder toegenomen. Uit cijfers van NVM Business blijkt dat halverwege 2012 circa 2 miljoen vierkante meter winkelruimte te huur of te koop werd aangeboden. 

Voor meer info: klik hier


Leegstand vastgoed biedt kansen

De visie van NVM Business.

Voor meer info: klik hier